dimecres, 10 de juny del 2020

12 de juny

Avui és darrera classe del curs i farem dues activitats paral·leles:
 • l'examen de la prova extraordinària pels alumnes que  no han assolit les competències de l'àrea. En entrar a la sessió rebran l'examen  per correu electrònic. Cal fer-lo en un full i enviar-lo al final de la classe, escanejat i com a PDF (tiny scanner) o en fotografia. Tindran una hora per fer-lo
 • una activitats de Shikakus pels alumnes que han assolit l'àrea. Durant l'hora de classe cal fer-ne un mínim de 5, capturar la pantalla que diu "puzzle solved" i enganxar-la a un document. Al final de la classe cal enviar el document en format PDF.


Aquí teniu un vídeo de com funcionen els Shikakus


I fins aquí les classes de matemàtiques del curs 2019-20. Espero que us hagin agradat i que tingueu molt bon estiu. Fins el curs vinent!

dijous, 4 de juny del 2020

Setmana del 5 al 12 de juny

Acabat el tema de Taules i gràfics i amb els exercicis enviats, comencem el  tema d'EDAD Descartes Estadística i probabilitat. D'aquest tema treballarem la probabilitat ja que l'estadística ja l'havíem fet a classe.


D'aquest tema hem de saber:
 • què és un esdeveniment aleatori - un esdeveniment  el resultat del qual depèn de la sort com tirar un dau o una moneda
 • què és l'espai mostral - és el conjunt de possibles resultats d'un esdeveniment aleatori. DE tira una moneda serà cara i creu, de tirar un dau serà 1, 2, 3, 4 ,5 i 6
 • considerar que es poden considerar més d'un esdeveniment aleatoris i que els resultats es poden tenir en compte amb UNIÓ o amb INTERSECCIÓ
Aquí tens el vídeo de l'explicació:


Exercicis a fer: 
 1. Quatre de l'apartat Esdeveniments. Espai mostral

2. Quatre de l'apartat Unió d'esdeveniments


3. I quatre de l'apartat Intersecció d'esdeveniments


TOTS aquest exercicis un cop fets i quan et marca que són correctes els captures i els enganxes en un document (en total seran 12 exercicis), el deses com a PDF i l'envies per correu electrònic a gloriasolasole@gmail.com

RECORDA que amb el canvi d'horari ens trobem els divendres a les 11.00h
What do you want to do ?
New mail

dimecres, 27 de maig del 2020

Setmana del 27 de maig al 3 de juny

Aquesta setmana acabarem el treball del tema d'EDAD Descartes "Taules i gràfics"  fent les activitats de la part superior i de color taronja

Ho farem treballant dos apartats:
 • Autoavaluació: cal respondre les 10 preguntes del test. Un cop acabades capturar pantalla, enganxar-les a un document i enviar-lo al professor en format PDF. Pots repetir el test tantes vegades com vulguis fins a tenir una nota que t'agradi.


 • Per enviar al tutor. Cal respondre les preguntes i quan hagis acabat a la part inferior escriure el teu nom i cognoms i el correu electrònic del professor gloriasolasole@gmail.com. Per acabar cal fer clic a Enviar.


Aquí tens el  vídeo de l'explicació:


RECORDA  que ens trobem al zoom cada dimecres a dos quarts de quatre (15.30 h)   

Setmana del 20 al 27 de maig

Aquesta setmana treballarem el darrer apartat del tema Taules i gràfics d'EDAD Descartes


 Els apartats:
 
De proporcionalitat directa

Altres exemples


Després farem els exercicis.  Cal fer-ne 6, capturar la pantalla quan estan ben fets, enganxar-los a un Word i enviar-los per correu electrònic a gloriasolasole@gmail.comAquí teniu el vídeo de la classe

RECORDEU que ens trobem cada dimecres a dos quarts de quatre (15.30 h) al zoom 
I sempre que us convingui a demanda.

Setman del 13 al 20 de maig

Aquesta setmana farem l'apartat 3 del tema "Polígons, perímetres i àrees" de l'EDAD DescartesPots veure l'explicació en el següent vídeo:


Tal i com s'explica la vídeo i s'indica en les imatges següents, de cadascun dels subapartats farem:

 1. Les activitats de les explicacions
 2. Tres exercicis que cal capturar i enganxar en un document de text

TAULES DE VALORS


DE LA TAULA AL GRÀFIC


DEL GRÀFIC A LA TAULA
Un cop fets tots els exercicis, capturats i enganxats a un document cal que els enviïs per correu electrònic a gloriasolasole@gmail.com en format PDF


RECORDA que en trobem cada dimecres a dos quarts de quatre de la tarda al zoom

Setmana del 6 al 13 de maig

Seguim endavant treballant en tema de TAULES I GRÂFICS , i aquesta setmana mirarem l'apartat  2. Gràfics cartesiansAquí teniu el vídeo amb l'explicació:


La feina a fer aquesta setmana és  fer 3 vegades diferents el següent exercici, capturar les tres pantalles de quan està fet i corregit, enganxar-la a un document i enviar el document per correu electrònic a gloriasolasole@gmail.com


Ens tornem a trobar el proper dimecres, 13 de maig, a dos quarts de quatre al Zoom

Setmana del 29 d'abril al 6 de maig

Bon dia,

com haureu vist al títol, a partir d'aquest setmana organitzarem al feina de dimecres a dimecres que és quan fem la connexió Zoom.

Fins en aquest moment, excepte casos especials, heu d'haver enviat dues tasques:
 1. el Safari matemàtic, una presentació gràfica de figures geomètriques
 2. un mosaic fet utilitzant el Geogebra
Amb això deixem per acabat el tema de les figures geomètriques i començarem el tema de 
El tema i les tasques estan explicades en el següent vídeo:

Cal enviar per correu electrònic a gloriasolasole@gmail.com un document amb les captures de pantalla dels exercicis del apartats:
 • Eixos cartesians
 • Coordenades d'un punt  (tres vegades diferents)


  RECORDEU:
   la propera trobada Zoom serà el dimecres dia 6 de maig a dos quarts de quatre

  Durant la setmana podeu demanar via correu electrònic fer zooms privats per dubtes i preguntes