dijous, 4 de juny del 2020

Setmana del 5 al 12 de juny

Acabat el tema de Taules i gràfics i amb els exercicis enviats, comencem el  tema d'EDAD Descartes Estadística i probabilitat. D'aquest tema treballarem la probabilitat ja que l'estadística ja l'havíem fet a classe.


D'aquest tema hem de saber:
  • què és un esdeveniment aleatori - un esdeveniment  el resultat del qual depèn de la sort com tirar un dau o una moneda
  • què és l'espai mostral - és el conjunt de possibles resultats d'un esdeveniment aleatori. DE tira una moneda serà cara i creu, de tirar un dau serà 1, 2, 3, 4 ,5 i 6
  • considerar que es poden considerar més d'un esdeveniment aleatoris i que els resultats es poden tenir en compte amb UNIÓ o amb INTERSECCIÓ
Aquí tens el vídeo de l'explicació:


Exercicis a fer: 
  1. Quatre de l'apartat Esdeveniments. Espai mostral

2. Quatre de l'apartat Unió d'esdeveniments


3. I quatre de l'apartat Intersecció d'esdeveniments


TOTS aquest exercicis un cop fets i quan et marca que són correctes els captures i els enganxes en un document (en total seran 12 exercicis), el deses com a PDF i l'envies per correu electrònic a gloriasolasole@gmail.com

RECORDA que amb el canvi d'horari ens trobem els divendres a les 11.00h
What do you want to do ?
New mail

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada