dimecres, 10 de juny del 2020

12 de juny

Avui és darrera classe del curs i farem dues activitats paral·leles:
  • l'examen de la prova extraordinària pels alumnes que  no han assolit les competències de l'àrea. En entrar a la sessió rebran l'examen  per correu electrònic. Cal fer-lo en un full i enviar-lo al final de la classe, escanejat i com a PDF (tiny scanner) o en fotografia. Tindran una hora per fer-lo
  • una activitats de Shikakus pels alumnes que han assolit l'àrea. Durant l'hora de classe cal fer-ne un mínim de 5, capturar la pantalla que diu "puzzle solved" i enganxar-la a un document. Al final de la classe cal enviar el document en format PDF.


Aquí teniu un vídeo de com funcionen els Shikakus


I fins aquí les classes de matemàtiques del curs 2019-20. Espero que us hagin agradat i que tingueu molt bon estiu. Fins el curs vinent!

dijous, 4 de juny del 2020

Setmana del 5 al 12 de juny

Acabat el tema de Taules i gràfics i amb els exercicis enviats, comencem el  tema d'EDAD Descartes Estadística i probabilitat. D'aquest tema treballarem la probabilitat ja que l'estadística ja l'havíem fet a classe.


D'aquest tema hem de saber:
  • què és un esdeveniment aleatori - un esdeveniment  el resultat del qual depèn de la sort com tirar un dau o una moneda
  • què és l'espai mostral - és el conjunt de possibles resultats d'un esdeveniment aleatori. DE tira una moneda serà cara i creu, de tirar un dau serà 1, 2, 3, 4 ,5 i 6
  • considerar que es poden considerar més d'un esdeveniment aleatoris i que els resultats es poden tenir en compte amb UNIÓ o amb INTERSECCIÓ
Aquí tens el vídeo de l'explicació:


Exercicis a fer: 
  1. Quatre de l'apartat Esdeveniments. Espai mostral

2. Quatre de l'apartat Unió d'esdeveniments


3. I quatre de l'apartat Intersecció d'esdeveniments


TOTS aquest exercicis un cop fets i quan et marca que són correctes els captures i els enganxes en un document (en total seran 12 exercicis), el deses com a PDF i l'envies per correu electrònic a gloriasolasole@gmail.com

RECORDA que amb el canvi d'horari ens trobem els divendres a les 11.00h
What do you want to do ?
New mail